Bygg din drømmebolig

Vi kan tegne huset etter dine ønsker eller vi kan bygge etter dine egne tegninger og ideer.

Tips til deg som skal bygge hus

Arkitekttegninger av hus

valg av entreprenør

Hva må du tenke på når du skal bygge hus? Og hva er med å avgjøre prisen på huset? Her gir vi deg noen tips på veien til drømmehuset.

Det vanligste er å ente bruke entrepenøren som hovedentrepenør eller som totalentreprise.

Her forklarer vi forskjellen.

hovedentreprenør

Med et byggefirma som hovedentreprenør vil du som tiltakshaver gjøre en avtale med med dem på de aller fleste leveranser som tømrer, rørlegger, elektriker, ventilasjon, maler og innkjøp av materialer. Entrepenøren står for prosjektering og søknad for bygget. Som tiltakshaver stiller du selv med én eller flere leverandører. Det kan for eksempel være graving og landmåler.

Hovedentrepenøren holder oversikten over økonomien og har ansvar for alle sine leveranser og leverandører mens du på din side sørger for dine leverandører. Hvis du vil gå for denne løsningen med oss, trenger du ikke tenke på koordineringen. Våre byggeledere ordner dette i tillegg til at du får en fremdriftsplan slik at du kan følge med på når de ulike leverandørene kommer.  Dette er en av de aller mest vanlige modellene å velge når man skal bygge hus.

Totalentreprise

Etter denne modellen står entrepenøren for alt fra A til Å i byggeprosessen. Velger du oss, står Trebo for alt, og du kan lene deg tilbake til du har nøkkelen i hånden. Vi vil holde deg informert og orientert underveis.

Hva bestemmer prisen på huset?

Vinduer på hus bygd av Trebo

Når du skal bestemme deg for hvilket type hus du vil bygge er det noen punkter som spesielt er med å avgjøre prisen:

FERDIG TEGNET HUS

Ved å velge en standardleveranse vil du få et gjennomtenkt hus med optimal planløsning basert på lang erfaring. Kvaliteten på ferdighuset er det samme som på andre og ofte dyrere løsninger. Man kan velge materialer i alle prisklasser. Besparelsen ligger i å bruke allerede utformede og gjennomtenkte tegninger.

Det kan være verdt å merke seg at:

  • stående kledning er dyrere enn liggende kledning fordi det er mer tidkrevende og tømreren må montere et sjikt til med lekter rundt hele huset.
  • fliser som kommer med i standardleveransen er godkjente kvalitetsfliser som er en såkalt prosjektflis. Flisvalg utover prosjektfliser kan derfor være adskillig dyrere.
  • overnevnt punkt gjelder også innredninger på badene.

Trebo veileder deg igjennom hele prosessen så du skal føle deg ivaretatt i dine valg og at de skal være optimale i forhold til dine ønsker og din lommebok.

Skreddersydde og arkitekttegnede hus

Går du utenfor standardløsninger for hus må du være obs på at det er flere fallgruver hvis du ikke selv er bygningskyndig. Ønskede løsninger kan bli uforholdsmessig dyre. Det er derfor viktig å konferere med bygningskyndige underveis i prosessen.

Det er lurt å huske på at:

  • rominndelingen bør samsvare imellom etasjer der det skal være bærende konstruksjoner. En etasje uten vegger, en såkalt åpen kjøkken-/stueløsning med avstander mellom yttervegger byr på utfordringer i forhold til hva taket/dekke over kan bære.
  • det må i enkelte vegger være gjennomføringer til for eksempel ventilasjon som skal hele veien igjennom bygget.

Ved et tett og godt samarbeid mellom utbygger, entrepenør og arkitekt, vil du finne gode løsninger som vil gi deg et godt resultat.

Hvis du kommer til Trebo med ønske om å tegne ditt eget hus hjelper vi deg hele veien. Dette er nødvendigvis noe dyrere løsning enn et standardhus.

Arealutnytting og utnyttelsesgrad

Bilde av vinduer

Byggetomten følger en reguleringsplan fra kommunen. I denne står det hvilken utnyttelsesgrad du har på tomten din, som regel under betegnelsen BYA, oppgitt i prosent. Den kan for eksempel være 20 prosent av tomtens areal. Enkelt forklart er dette fotavtrykket til huset ditt på tomten. En tomt på 1000 kvm vil da kunne ha et fotavtrykk på 200 kvm, eller 20 prosent av 1000 kvm. Du beregner da kun fotavtrykket eller nærmere bestemt grunnplanet av huset. Huset neste etasje er ikke regulert av utnyttelsesgraden slik at bruksarealet kan bli høyrere.

 

Bruksareal og høyde

Over ble utnyttelsesgraden av tomten beskrevet og i eksempelet kunne vi bygge 200 kvm. Dersom du ønsker et større hus kan du legge til en etasje. Høyden er også regulert og er oppgitt i reguleringen for tomten. Denne er som regel 7 meter på gesimshøyden (høyden opp til takfoten) og 9 meter på mønehøyden (toppen av huset). En etasje regner vi som oftest til å være 2,8 meter. Husk at huset ditt også skal ha et tak. Derfor er mønehøyden høyere en gesimshøyden.

 

Ferdigstilling

Vi i Trebo tilstreber alltid å ta en før-befaring en uke før selve overtakelsen. Deretter gjør vi eventuelle nødvendige utbedringer slik at husbyggeren som regel opplever en overtakelse uten feil. Vi søker om brukstillatelse og deretter skjer overtakelsen.

Ved selve overtakelsen går vi sammen gjennom huset og sjekker at alt er i tråd med kontrakten. Når det er gjort kan du flytte inn i drømmehuset!

 

Ettårsbefaring

Når boligen din fyller et år feirer vi det med en ettårsbefaring. Da gjør vi nødvendige  justeringer. Ofte er det ikke noe som skal gjøres, så da er det bare en kaffe og husprat.

Vi hjelper deg i hele byggeprosessen

Fornøyde kunder er vårt varemerke. Kom innom oss med tegninger, eller avtal befaring eller møte.